Strona główna > Klub > Aktualności > Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa!

Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa!

Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujące od 4 maja 2020 r. do odwołania. Przed grą przeczytaj koniecznie pełny tekst.

Modyfikacje reguły gry w golfa obowiązujące podczas epidemii:

1. Gracz jest zobowiązany samodzielnie zapisywać swoje wyniki na karcie wyników i nie przekazywać jej pozostałym współgraczom.

2. Marker jest zwolniony z obowiązku pisemnej autoryzacji wyników współgracza. Potwierdzenia uzyskanych wyników dokonuje się ustnie lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej PZGolf lub Konta Golfisty w serwisie internetowym 2 PZG. Skan wypełnionej karty wyników można również przesłać do klubu macierzystego w celu wprowadzenia jej do systemu.

3. Należy unikać:

• dotykania i wyjmowania flag z dołków podczas gry i treningu;

• używania grabi w obszarze bunkrów – piasek w bunkrze należy wyrównywać stopą lub kijem golfowym;

• dotykania i podnoszenia piłek innych graczy lub trenujących;

• usuwania, dotykania markerów dystansu, palików obszarów kary, terenów w naprawie, czy innych palików i znaczników znajdujących się na polu golfowym. Są to sztuczne utrudnienia nieruchome.

4. W celu uniknięcia dotykania piłki i flagi przy wyciąganiu piłki z dołka, należy podporządkować się decyzjom zarządcy pola golfowego w zakresie praktycznego wdrożenia modyfikacji definicji dołka lub piłki w dołku, poprzez zastosowanie rozwiązań wskazanych w pkt. V 12). Wyniki uzyskiwane w ten sposób z rund pozaturniejowych (dawniej EDS) są kwalifikowane na cele handicapowe, chyba że klubowa komisja HCP postanowi inaczej.

Rekomendacje i standardy zachowania graczy:

1. Zawsze zgłaszaj swoją obecność na obiekcie obsłudze pola golfowego w celu umożliwienia rejestracji.

2. Po wykonanym uderzeniu z bunkra wyrównaj dokładnie piasek stopą lub kijem golfowym;

3. Nie witaj się ze współgraczami, ani nie dziękuj po rundzie poprzez podanie ręki.

4. Zachowaj dystans społeczny min. 2 metry.

5. Na obiektach treningowych korzystaj z własnych piłek.

6. Na driving range zajmuj co drugie stanowisko.

7. Nie korzystaj z ławek ustawionych na polu oraz myjek do piłek.

8. Rundy pozaturniejowe (dawne EDS) rejestruj za pośrednictwem aplikacji mobilnych PZGolf lub za pośrednictwem Konta Golfisty w serwisie internetowym PZG.

9. Na pole golfowe przyjeżdżaj w stroju sportowym.

10. Ogranicz do niezbędnego minimum korzystanie z domku klubowego oraz bezpośrednie kontakty z innymi graczami i pracownikami obsługi pola golfowego.

11. Płać online lub za pośrednictwem kart płatniczych.

12. Graj w maksymalnie 3 osobowych grupach (flajtach) w celu zachowania odpowiedniego tempa gry i przestrzegania ograniczeń w zakresie maksymalnie 6 osób na dołek.

13. Bądź zawsze wyposażony w środki do dezynfekcji.

14. Dezynfekuj swój sprzęt przed i po grze lub treningu.

powrót

Partnerzy:
© Golf Club Zajączkowo. Wykonanie: strony internetowe słupsk